Електроника, као техничка дисциплина је дио електротехнике, која се бави развојем и производњом електронских компоненти, уређаја и система.

Електроника се примјењује у сљедећим гранама:

  • рачунарство - развој хардвера рачунара
  • аутоматика - електронски уређеји за контролу процеса, роботика и слично
  • телекомуникације - телекомуникациони уређаји
  • микроелектроника -развој интегрисаних кола и других полупроводничких компоненти
  • енергетска електроника - развој електронских компоненти за велике снаге