Светосавска приредба

Промотивни видео

ПрофесориCтручно теоретскa наставa:

 1. Вера Станивук, дипл. инж.
 2. Весна Гостимировић, дипл. инж. | email: vesna.gostimirovic@ets.rs.ba
 3. Весна Стјепановић, дипл. инж.
 4. Горан Карић, дипл. инж. | email: goran.karic@ets.rs.ba
 5. Гостимир Гаћановић, дипл.инж.
 6. Драган Гајић, дипл.инж.
 7. Драган Сегић, дипл. инж. | email: dragan.segic@ets.rs.ba
 8. Драган Козомара, дипл. инж.
 9. Драгана Дерајић, дипл. инж.
 10. Драго Тешић, дипл. инж.


Општеобразовни предмети:

 1. Антонела Плиснић, проф. - Српски језик
 2. Биљана Бојанић, проф. - Српски језик
 3. Бојана Малешевић, проф. - Екологија и заштита животне средине
 4. Борис Станковић, проф. - Математика
 5. Бранимир Бијелић, проф. - Историја
 6. Весна Вуковић, проф. - Математика
 7. Војислав Алвир, проф. - Физика
 8. Гордана Станковић, проф. - Енглески језик
 9. Данијела Ћурлић, проф. - Енглески језик
 10. Драгана Паспаљ, проф. - Физика