Светосавска приредба

Промотивни видео

Кодекс облачења и понашања


На основу чл. 94. став 3. тачка ж) Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/08, 106/09 и 104/11) и члана 18. став 1. тачка т) Статута Јавне установе Електротехничка школа ''Никола Тесла'', број 600/10, од 29.09.2010. године године, 649-3/11 од 22,12.2011. године и 100-04/12 од 05.07.2012. године, Школски одбор Јавне установе Електротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука , дана 26.09.2012. године,  је донио

 

К О Д Е К С

облачења и понашања ученика, професора, родитеља и осталих радника

Јавне установе Електротехничка школа „Никола Тесла“

 

Општа правила

Од ученика се очекује да:

 • поштују почетак наставе и сваког часа појединачно;
 • не улазе у учионицу послије предавача и да сачекају почетак следећег часа;
 • да долазе пристојно обучени у Школу;
 • забрањено је носити кратке шорцеве , кратке сукње, мајице на брателе, провидне мајице и друге непримјерене одјевне предмете у школи;
 • да  не ометају наставу причом, шушкањем, смијехом, мобилним телефоном и сл.;
 • да не уништавају школску имовину;
 • да се са поштовањем обраћају свим запосленим радницима школе;
 • поздрављају све професоре, без обзира да ли су им предавачи;
 • одржавају мир, ред и дисциплину, нарочито за вријеме наставе.

 

Забрањено је:

 • испољавање непримјереног понашања према професорима и осталом особљу у школи;
 • вријеђати професоре и ученике;
 • употреба цигарета у школској згради;
 • употреба алкохола и долазак у школу у алкохолисаном стању;
 • употреба опојних дрога и долазак у школу под њиховим дејством;
 • дистрибуција алкохола, дрога и цигарета;
 • изазивање буке, нереда и туче и било ког облика насиља;
 • дискриминација на основу пола, националне припадности и вјере.

 

Обавезе дежурног ученика

Дежурни ученик треба да:

 • да изгледа пристојно и уредно;
 • да  пристојно и културно контактира са странкама;
 • да устаје кад неко наиђе од особља школе или гостију;
 • да не обавља друге послове док неко долази или пролази;
 • да саговорника гледа у очи и пажљиво слуша за вријеме разговора;
 • да културно и љубазно даје потпуну информацију;
 • да љубазно одведе посјетиоца до одређене особе или просторије;
 • да персира саговорнике;
 • да не окупља друге ученика око себе;
 • да се строго придржава упута дежурног професора;
 • да се придржава распореда дежурства;
 • да не дозвољава улазак ученицима на главна врата;
 • да не дозвољава улазак ученицима у школу након почетка часа.

 

Изглед ученика

Ученици су дужни  да  у школу долазе уредно и прикладно обучени. Посебно су дужни обратити пажњу на хигијену након часа  физичког васпитања.

 

Правила понашања наставника и осталих радника школе:

 

 • обавеза наставника је да држи часове редовне, допунске и додатне наставе као и све видове секција у складу са планираним;
 • наставници не смију да касне на часове;
 • наставници не смију   долазити на часове под утицајем алкохола или неких других опијата;
 • дежурни наставник мора да редовно обилази ходнике и учионице у школи да би се безбиједност ученика подигла на виши ниво;
 • наставници требају  у школу да долазе уредни и чисти;
 • облачење треба да буде прикладно и пристојно као што доликује  васпитно-бразовном раднику;
 •  наставници не смију  на часове долазити у кратким сукњама, кратким мајицама, мајицама на брателе, прозирној одјећи, нити у одјећи са дубоким изрезом;
 • наставницима је забрањено кориштење мобилних телефона на часу;
 • наставници треба да буду способни да одрже ред на часу,  да би на адекватан начин прењијели знања ученицима;
 • наставници треба да поштују личност ученика, не смију да их вријеђају, дају негативне менталне квалификације, исмијавају пред цијелим одјељењем, дискриминишу по било ком основу. Сви ученици треба да буду равноправни.
 • сваки напредак и успјех ученика треба да се похвали од стране наставника;
 • забрањено је на часовима коментарисати рад других предметних професора и препричавати непримјерене садржаје ученицима.

 

Правила понашања родитеља:

 

 • родитељ је дужан да дијете редовно шаље у школу;
 • родитељ је дужан да прати понашање, учење и успјех свог дјетета;
 • сарадња са школом треба да буде континуирана, а не само пред крај полугодишта и школске године;
 • родитељ треба да сарађује са одјељењским старјешином; треба да га благовремено обавијести о изостанцима и да га обавијести о индивидуалним карактеристикама дјетета;
 • родитељ треба редовно да долази на информације у предвиђеном термину;
 • обавеза родитеља је да долазе на родитељске састанке;
 • родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дијете;
 • у контакту са наставницима родитељ треба да испољи поштовање и уважавање; вербални и физички напади су забрањени;
 • родитељи треба да се упознају са правилима понашања у школи и да мотивишу дијете да та правила прихвати .

 

 

Број: 429-5/12                                                                    Предсједник Школског одбора:

Бања Лука, 26.09.2012 . године                               Душанка Аћимовић-Бабић, дипл.математичар