Светосавска приредба

Промотивни видео

Конкурс


  Јавна установа Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бања Лука

  Ул. Јеврејска бр.48, тел/факс: 051/301-259

  e-mail: elektra@inecco.net, web-site: www.ets.rs.ba

 

 


Број: 471-01/17

Датум: 19.10.2017. године

 

На основу члана 25. Закона о образовању одраслих ( Службени гласник Републике Српске, број 59/09 и 1/12 ), члана 13. Статута Јавне установе Електротехничке школе ''Никола Тесла'' Бања Лука, број 600/10, 649-3/11 и 100-4/12 и Рјешења Завода за образовање одласлих број 07/5.5/034-363/10 од 31.01.2011.године, Јавна установа Електротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука  расписује

 

К О Н К У Р С

за упис полазника за  образовање одласлих у програм

за средње стручно образовање одраслих  - програм преквалификације

 

 

Конкурс се расписује за струку електротехничка, за занимање:

 

  • Техничар електроенергетике, IV степен стручне спреме .....24  полазника
  • Техничар рачунарства, IV степен стручне спреме .....24  полазника.

 

Полазник образовања одраслих уписује се у наведени програм ако има навршених 18 година живота, претходно стечену средњу стручну спрему и психофизичке услове за савладавање образовног програма, а да при том нема статус ученика или студента.

 

Документи потребни за упис:

  1. Пријава за упис (добија се у школи),
  2. Свједочанства о завршеним разредима средње стручне школе  и диплома (оригинали или овјерене фотокопије),
  3. Родни лист (оригинал или овјерена фотокопија),

Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих.

 

Извођење програма траје у складу са бројем часова предвиђеним програмом средњег стручног образовања одраслих.

 

Настава за полазнике ће се одвијати радним данима послије 1830 часова и суботом прије подне у складу са Планом извођења наставе.

 

Пријаве за упис полазника са потребним документима примају се у Јавној установи Електротехничка школа ''Никола Тесла'', Бања Лука, Јеврејска 48, до 15.11.2017. године, сваким радним даном од 800 до 1300 часова.          

 

 

Директор школе:

Војислав Поповић, дипл. инж.