Светосавска приредба

Промотивни видео

Статистика


 

Преглед библиотечке статистике за школску 2012/2013. годину

 

  • У току школске 2012/2013. године у библиотеци је било 4001 посјета корисника библиотеке  и посуђено је 2704 наслова.

 

МЈЕСЕЦ

ПОСЈЕТА

ПОСУЂЕНО

 

 

 

СЕПТЕМБАР

505

486

ОКТОБАР

610

471

НОВЕМБАР

473

332

ДЕЦЕМБАР

497

330

ЈАНУАР

216

177

ФЕБРУАР

414

299

МАРТ

371

234

АПРИЛ

323

192

МАЈ

276

100

ЈУН

274

45

АВГУСТ

42

38

 

 

  • Преглед прочитаних књига у току школске 2012/2013. године по разредима:

 

Разред

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

 

Проч.књ.

 

118

 

46

 

60

 

41

 

74

 

46

 

77

 

79

Укупно смјене

 

265

 

276

 

Укупно 

 

541

 

 

 

Разред

II1

II2

II3

II4

II5

II6

II7

II8

 

Проч.књ.

 

3

 

34

 

71

 

33

 

68

 

55

 

114

 

100

Укупно смјене

 

141

 

337

 

Укупно 


 

478

 

 

 

Разред

III1

III2

III3

III4

III5

III6

III7

III8

 

Проч.књ.

 

75

 

13

 

82

 

72

 

85

 

122

 

200

 

133

Укупно смјене

 

242

 

540

 

Укупно 

 

782

 

 

Разред

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

IV6

IV7

IV8

 

Проч.књ.

 

41

 

71

 

55

 

62

 

99

 

95

 

79

 

60

Укупно смјене

 

229

 

333

 

Укупно 

 

562

 

Слађана Танасић, проф.