Промотивни видео

Стручни сарадници


 

Име и презиме Радно мјесто email

 

Ирена

Спасојевић

 

психолог irena.spasojevic@ets.rs.ba

 

Миланка

Џепина

Радуљ

 

педагог milanka.dzepina@ets.rs.ba

Марина

Бабић

педагог marina.babic@ets.rs.ba

 

Слађана

Танасић

 

библиотекар sladjana.tanasic@ets.rs.ba

 

Томислав

Мијатовић

 

координатор практичне наставе