Промотивни видео

Управа школе


 Директор

 

  

 

      Војислав Поповић, дипл. инж.

 

      email: vojislav.popovic@ets.rs.ba      

 

 

 

 

 


 

Помоћник директора

 

       

      Мирјана Златковић, дипл. инж.

 

      email: mirjana.zlatkovic@ets.rs.ba

 

 

 

 


 

Секретар

 

  

        Радосана Илкић, дипл. правник

     

        email: radosana.ilkic@ets.rs.ba