Светосавска приредба

Промотивни видео

ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА


УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УСПЈЕШНО ЗАВРШИЛИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПОЛАЖУ МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

 

ДА БИ ПРИСТУПИО ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА, УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОДНЕСЕ ШКОЛИ СЉЕДЕЋЕ:

 

  • ПРИЈАВУ У КОЈОЈ НАВОДИ НАЗИВ МАТУРСКОГ РАДА И ИМЕ МЕНТОРА, КАО И НАЗИВ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА,

  • СВЈЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ I, II, III, IV РАЗРЕДУ,

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,

  • ЈЕДНУ КОПИЈУ МАТУРСКОГ РАДА.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ПОДНОСИ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 1, И ТО:

 

29.05.2017.  –  ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ,

30.05.2017.  –  ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ,

31.05.2017.  –  ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ.

   

ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ РАДА НЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ УЧЕНИК КОЈИ НИЈЕ ПОДНИО ПРИЈАВУ.

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ, МАТУРСКИ ИСПИТ ПОЛАЖУ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

 

 

 

 

                                                                          ДИРЕКТОР:

                                                  ВОЈИСЛАВ ПОПОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.


24. 05. 2017.