МАТУРСКИ РАД

 

ОБИМ: 10-15 страна (насловна страна, садржај, увод, главни

               дио-подијељен на мање цјелине, закључак, литература)

ФОНТ: Times New Roman, 12pt, проред 1,5

 

НАСЛОВНУ СТРАНУ УРАДИТИ КАКО ЈЕ ПРИКАЗАНО!

 

ШТАМПАНА ВЕРЗИЈА МАТУРСКОГ РАДА СЕ ПРЕДАЈЕ УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА И НЕ МОЖЕ СЕ УЗИМАТИ НАЗАД!