Име занимања: ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
 

Нивo сложености: IV, четворогодишња стручна школа

Стручне квалификације: 

  • Монтажа телекомуникационих система и уређаја;
  • Одржавање телекомуникационих система и уређаја;
  • Мјерења и испитивања на телекомуникационим системима и уређајима;
  • Рационално коришћење времена и опреме;
  • Способност за комуникацију са сарадницима, произвођачима и корисницима ТК услуга;
  • Информатичка писменост;
  • Коришћење техничке и пројектне документације;
  • Припрема извјештаја о монтажи и мјерењима;
  • Поштивање стандарда квалитета;
  • Заштита здравља и околине поштујући стандарде и мјере заштите...

 

Комплетан наставни план и програм за смјер ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА