Име и презиме Радно мјесто
Драгана Антонић спремачица
Санела Вукојевић спремачица
Душанка Гатарић спремачица
Загорка Јевђенић спремачица
Томислав Јованић домар
Милева Кољанчић спремачица
Млађенка Милинковић спремачица
Мирко Перић домар
Гордана Срдић спремачица
Драгана Џомбић спремачица