Име и презиме Радно мјесто email

 

Ирена

Спасојевић

 

психолог irena.spasojevic@ets.rs.ba

 

Миланка

Џепина

Радуљ

 

педагог milanka.dzepina@ets.rs.ba

 

Санела Скакић

 

библиотекар  

 

Томислав

Мијатовић

 

координатор практичне наставе