МИСИЈА

Ми осигуравамо највиши квалитет образовања примјеном савремених метода образовања, техничко-технолошких, научних и информатичких сазнања. Кроз позитивну атмосферу за учење образујемо квалитетан стручни кадар из области електротехнике са примјенљивим знањима у складу са израженим потребама тржишта рада (привредног сектора града, региона и шире заједнице).


ВИЗИЈА

Желимо да се наша школа развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин, уз подстицање личног развоја, промоцију креативности и људских вриједности,  школовати ученике у стручни кадар који ће способношћу рјешавања конкретних задатака допринијети развоју града, региона и шире заједнице.