Све информације везане за услове уписа и начином студирања на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву можете погледати на сљедећим линковима: 


Линк сајта: https://www.ffvis.ues.rs.ba/

Информације везане за услове пријемног испита: https://www.ffvis.ues.rs.ba/pr-vil-pis-nj-s-in-rs-g-r-d/