УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УСПЈЕШНО ЗАВРШИЛИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПОЛАЖУ МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПОЛАГАЊА:

30.05.2022. год. (ПОНЕДЈЕЉАК) ОД 10h ДО 12.30h - ПИСМЕНИ ДИО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

01.06.2022. год. (СРИЈЕДА) И 02.06.2019. год. (ЧЕТВРТАК) У 18.30 h - УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ ДИЈЕЛА МАТУРСКОГ ИСПИТА .

03.06.2022.год. (ПЕТАК) И 06.06.2022. год. (ПОНЕДЈЕЉАК) У 18.30h - УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА.


ДА БИ ПРИСТУПИО ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА, УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЈАВИ МАТУРСКИ ИСПИТ ТЈ. ДА ПОДНЕСЕ ШКОЛИ СЉЕДЕЋЕ:


 - ПРИЈАВУ У КОЈОЈ НАВОДИ НАЗИВ МАТУРСКОГ РАДА И ИМЕ МЕНТОРА, КАО И НАЗИВ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА,

 - СВЈЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ I, II, III И IV РАЗРЕДУ,

 - ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И

 - JЕДНУ КОПИЈУ МАТУРСКОГ РАДА.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ПОДНОСИ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 1. И ТО:

25.05.2022.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

26.05.2022.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

27.05.2022.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

 

ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ПОШТУЈУ РОКОВЕ И ДА СЕ ПОНАШАЈУ У СКЛАДУ СА ЕТИЧКИМ КОДЕКСОМ И КУЋНИМ РЕДОМ.

ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА НЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ УЧЕНИК КОЈИ НИЈЕ ПОДНИО ПРИЈАВУ.

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ, МАТУРСКИ ИСПИТ ПОЛАЖУ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

 


                                                                                                          ДИРЕКТОР:

                                                                                               ИРИНА ЧАВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.