Дана 21.03.2024. године нашу школу су посјетили представници ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. Разлог доласка је предавање ученицима четвртих разреда о важности пријављивања на листу евиденције незапослених лица која траже посао.

Ученици су упознати су са начином функционисања ове установе, којим занимањима је тржиште рада оптерећено, а која су пожељна. Предочене су им индивидуалне обуке и могућност савјетовања у Заводу, која су прилагођена потребама незапослених лица (како треба да изгледа биографија, како се пише мотивационо писмо приликом пријаве на конкурс, какав треба да буде говор тијела током интервјуа итд.).

Предавачи су ученицима скренули пажњу на неформално образовање које је веома важно, као што је познавање страних језика, посједовање возачке дозволе, стручно усавршавање и сл. Ученици су добили корисне информације које ће, надамо се, усвојити и искористити након завршетка средњошколског образовања.