ЕМОЦИЈЕ

Емоције су саставни  дио сваког човјека. Основне  емоције су биолошки  дате,  а на њихово обликовање утиче социјална средина. Мишљење,  емоције  и  понашање  су  у  сталној  интеракцији.  Особа  евалуира  емоцију (доноси  суд  о  њој)  и  на  основу  тога реагује.  Не  реагује  на  стимуланс,  већ  на интерпретацију  стимуланса.  Дакле,  не  доживљавамо  ствари,  људе,  ситуације  саме  по себи, већ у односу на наше емоције, тако да од емоција зависи наше вредновање и субјективни доживљај, а самим тим и реакција, тј. наше понашање.

Емоције које често осјећамо су: радост, жалост, љубав, сртах, љубомора, напетост, симпатија, понос, стид, захвалност, брига, стрепња, итд. Емоционални  доживљај  се  манифестује  на  понашању  особе  (мимика  и  гестикулација). Када  доживљавамо  интензивну  емоцију  долази  до  физиолошких  промјена  у  организму (лупање срца, знојење, црвенило, дрхтање гласа, убрзано дисање...).

Свака негативна ситуација за посљедицу има негативну емоцију која може бити здрава (самопомажућа)  или  нездрава  (самоодмажућа).  У  складу  са  нашим  мислима  и очекивањима одређујемо у ком правцу ће се развити наше емоционално и понашајно стање.

Ситуација

Здрава реакција

Нездрава реакција

 

Губитак

Туга

Депресија

Угроженост

Незадовољство

Анксиозност

Прекршено морално правило

Кајање

Грижа савјести

Ускраћена   жеља   или понашање  других  за  које сматрамо да није  исправно у односу на нас

Незадовољство

Бијес

  

 

Ирена Спасојевић, дипл.психолог