Број:731 /20

Дана: 25.11.2020. године.

 

На основу члана 25. Став (1) Закона о образовању одраслих ( „Службени гласник Републике Српске“ , број:59/09 и 1/12) и члана 13. став (4) Статута Школе, а према Рјешењу Завода за образовање одраслих број 07/5.5/034-363/10  од 31.01.2011, ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“ расписује:

 

К О Н К У Р С

За упис полазника у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију за следеће занимање

 

1.      Струка-електротехника, занимање:

             -Техничар електроенергетике,  IV степен стручне спреме, 48 полазника

 

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА:

Полазник образовања одраслих уписује се у наведене програме образовања одраслих ако има:

-навршених 18 година живота,

-психофизичке услове за савлдавање образовног програма,

-нема статус редовног ученика

-претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 

1.Пријава за упис (Преузима се у Школи);

2.Свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома (оригинал или овјерене фотокопије);

3.Родни лист  (оригинал или овјерена копија )

4.Увјерење о држављанству

 

УПИСНИ РОК:

Упис полазника ће се вршити од 30.11.2020. године и трајаће до 11.12.2020. године.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС:

Упис и достава потребних докумената обавља се у ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“, Јеврејска 48,  радним даном од  10  до 14 часова .

 

 

                                                                                   Директор:

                                                                                Ирина Чавић, дипл. инж