Обавјештавају се ученици да успјех у учењу и владању на крају првог полугодишта, у школској 2013/14. години, могу да преузму путем електронског дневника или у канцеларији бр. 1. у просторијама школе.