LIR Evolucijaу склопу SEA-R  пројекта,  je 27.01.2014. год.  званично пустила у  погон  фотонапонску електричну  централу. Технички координатор  пројекта био је Славиша Јелисић,  дипл. инж. машинства,      пројектни  менаџер била је Медина Гарић,  магистар заштите животне средине. 

 

 

Постављањем фотонапонских панела, производиће се електрична енергија, која ће се користити за потребе школе.

 

Фотонапонски панели су постављени на фискултурној сали. Раде на принципу соларне енергије и омогућавају да наша школа производи електричну енергију и тако смањи рачун за струју.

 

Поред економских, постројење ће имати и образовни карактер. 

Соларну електричну централу, ученици неће више гледати само на фотографијама, имају је, на крову фискултурне сале.

Ученицима ће се моћи боље представити коришћење обновљивих извора енергије. Моћи ће на практичном примјеру уочити квалитете и предности фотонапонске електране.

 

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ И ФОТОГРАФИЈЕ

 

ВИДЕО