Стручно усавршавање директора, стручних сарадника и наставника

 

У октобру 2022. године је одржано стручно усаршавање директора, стручних сарадника и наставника из 25 одабраних основних и средњих школа Републике Српске.

Директор школе гђа Ирина Чавић, стручни сарадници Миланка Џепина Радуљ, педагог и Олгица Чикић, психолог, и предметни наставници Оливера Вујанчевић и Душан Тубић присуствовали су овој едукацији.

Представници Републичког педагошког завода Републике Српске и Друштва психолога Републике Српске, који су уједно и организатори ове едукације, одржали су низ предавања на тему компетенција наставника, ауторитета наставника, родитељских очекивања, рефлексије и саморефлексије и др., а учесници су прошли и обуку за примјену интервизијске методе рјешавања проблема.

Сви учесници едукације, па тако и представници наше школе, изразили су велико задовољство и захвлност Министарству просвјете и културе Републике Српске, Републичком педагошком заводу Републике српске и Друштву психолога Републике Српске на указаној прилици за додатно усавршавање запослених у школама. Овакве прилике у којима размјењујемо искуства, освјежавамо, усавршавамо постојећа и стичемо нова знања су веома значаје и драгоцјене и надасве неопходне.