Наставничко вијеће Школе је на сједници бр. 324 одржаној дана 04.01.2023. године донијело Одлуку о похвалама ученика на крају I полугодишта у наставној 2022/2023. години за остварен успјех у учењу и владању, за залагање у наставним и ваннаставним активностима. Списак похваљених ученика можете погледати овдје.