У оквиру програма Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза у периоду од јуна 2022. године до фебруара 2023. године је у заједничкој сарадњи Друштвa психолога Републике Српске, Републичког педагошког завода Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске уз подршку УНИЦЕФ-а БиХ и партнера, реализован пилот пројекат Интервизијска и социјално-психолошка подршка васпитно-образовним радницима у основним и средњим школама у Републици Српској и Брчко дистрикту. Пројекат је усмјерен на јачање компетенција васпитно-образовних радника те су у складу с тим реализоване обуке за 50 наставника, 16 директора и 49 стручних сарадника основних и средњих школа.

Циљ обука је био усвајање знања, вјештина и компетенција усмјерених ка унапређењу и иновирању наставног процеса, јачању креативности наставника, промоцији инклузивне наставе, активном учешћу ученика и њиховој међусобној сарадњи у наставном процесу, усвајању и примјени функционалних знања, те међупредметном повезивању. У оквиру обука сви учесници су упознати са моделом  интервизије као једним од алата које могу користити у пракси за учење и рјешавање проблема.

Наставници и стручни сарадници су имали задатак да у овом пилот пројекту практично примјене овај метод у својим школама и увјере се у његову ефикасност, с циљем да у будућности интервизија постане један од метода за учење и рјешавање проблема у школама. Наставници који су учествовали у пилот пројекту имали су задатак да примјене стечена знања у пракси. Сви продукти наставничког рада су потврдили успјешност реализоване обуке и унапређење рада наставника у одређеним сегментима, било да се ради о  креативности, стварању креативног окружења, међупредметном повезивању и слично.

Примјере добре праксе су показали наши наставници Оливера Вујанчевић и Душан Тубић, а прилоге можете погледати на линку:

 

Душан Тубић, дипл. инж.  -  https://youtu.be/ofh3NNbFC7M

Оливера Вујанчевић, проф. српског језика и књижевности  - https://youtu.be/nGHEPKnqeRo