У оквиру наставних јединица "Управљање ресурсима и одрживи развој" на предмету Екологија и заштита животне средине, ученици првог разреда су групно учествовали у изради идејних рјешења која би допринијела побољшању квалитета живота на локалном и државном нивоу. 

 

Овим су ученици показали да су заинтересовани и укључени у заштиту животне средине, као и да су свјесни ефекта глобалних климатских промјена, који све више утиче на све аспекте човјековог живота.