Ученици који су заинтересовани да буду чланови шаховске секције могу се пријавити на секцију:

 

  • Електронски (електронском поштом на адресу boris.knezevic@ets.rs.ba)
  • Лично професору задуженом  за вођење секције.

 

Накнадно ће се постићи договор о терминима секције и начину рада секције.

 

Секцију води:

Борис Кнежевић