Стручно предавање за наставнике и стручне сараднике, предвиђено Програмом стручног усавршавања за школску 2023/2024. годину, одржано је дана 23.02.2024. године на посебној сједници Наставничког вијећа. Предавање под називом „Наставник или Дон Кихот“ одржала је проф. др Сања Радетић Ловрић, редовни професор Катедре за психологију Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Тема овог стручног усавршавања се односила на унапређење сарадње наставника са родитељима у циљу постизања бољег успјеха ученика. Професорица Радетић Ловрић је говорила о родитељским очекивањима, позицији наставника у школи у односу на ученике и њихове родитеље, професионалном односу наставника према родитељима и ученицима, као и мјерама које наставник може предузети ради пружања помоћи и подршке ученицима и родитељима.

Користимо прилику да захвалимо уваженој професорици Радетић Ловрић на издвојеном времену и спремности да своја драгоцјена знања и искуства несебично подијели са нама. Наставници су истакли да је предавање било веома корисно и на врло важну тему и засигурно ће допринијети развоју стручних компетенција наставника и стручних сарадника.